Jacques Cousteau i WW2 (Del 1 av 4)

Cousteau är känd som pionjär inom dykning och för sina undervattensfilmer. Men han var officer på ett örlogsfartyg i franska flottan när andra världskriget bröt ut.

Om Podcasten

Podcast om militärhistoria och krig. Fokus på dramatiska händelser och människoöden, framför allt under 1900-talets konflikter. Produceras av Niclas Sennerteg och Robert Lindberg.