2021-07-07 11.00 Bibelstudium med Åsa Molin

Talare: Åsa Molin, Tema: Att stå på tröskeln till Guds och vår tid. Psalm 90 Hönökonferensen 2021

Om Podcasten

Hönökonferensen har anordnats av Hönö Missionskyrka sedan 1945 på ön Hönö utanför Göteborg. Mer info på honokonferensen.com på hemsidan finns även alla möten i videoformat.