2021-07-08 16.00 Bibelstudium med Åsa Molin

Talare: Åsa Molin, Tema: Kärlek i oförsonlighens tid. Joh 3:16, 1Kor 13:1-13 Hönökonferensen 2021

Om Podcasten

Hönökonferensen har anordnats av Hönö Missionskyrka sedan 1945 på ön Hönö utanför Göteborg. Mer info på honokonferensen.com på hemsidan finns även alla möten i videoformat.