2021-07-08 22.00 Sena mötet - Johanna Samuelsson.

Talare: Johanna Samuelsson, Musik: Samantha Davage, Tema: You are Royal Hönökonferensen 2021

Om Podcasten

Hönökonferensen har anordnats av Hönö Missionskyrka sedan 1945 på ön Hönö utanför Göteborg. Mer info på honokonferensen.com på hemsidan finns även alla möten i videoformat.