Avsnitt 15: Carl Johan Kilborn

Carl Johan Kilborn är teaterlärare, improvisatör, och konstnärlig ledare för både Primalimpro och Gbgimpro. Vi pratar om vad det innebär att vara konstnärlig ledare för en improgrupp. Vi tar upp frågor som: Hur skapar man en trygg ensemble? Hur skapar man format/koncept? Hur gör man när man regisserar? Hur jobbar man med feedback? Vad har man för ansvar att utbilda gruppen? Hur driver man en konstnärlig riktning?

Om Podcasten

I nuet med Fors är en podcast om improvisation; som konstform, som verktyg för personlig utveckling, och som filosofisk vägledning genom livet. Här intervjuas olika gäster om deras syn på närvaro, att hantera misstag, koncentration, samarbeta, skapandeprocessen m.m.