Avsnitt 16: Hjalmar Hardestam

Hjalmar har startat upp och är med i frigruppen ”Improvisationssällskapet Full Patrull”, är ensembleledare för Dramaverkets ensemble, ansvarig och ledare för Dramaverkets kursverksamhet, samt är sociolog och beteendevetare inriktad på grupprocesser, relationer och mänskligt samspel. Vi pratar primärt om hans B- och C-uppsatser som undersöker impro ur ett sociologiskt/psykologiskt perspektiv.

Om Podcasten

I nuet med Fors är en podcast om improvisation; som konstform, som verktyg för personlig utveckling, och som filosofisk vägledning genom livet. Här intervjuas olika gäster om deras syn på närvaro, att hantera misstag, koncentration, samarbeta, skapandeprocessen m.m.