Scrolla ner för att komma till sidan

6. KLIMATET OCH STRESSEN

Det är lätt att stressas av alla de val och beslut som vi ställs inför när vi vill leva klimatvänligt. Det är mycket information att ta till sig, många överväganden att göra och hur man än gör är det osäkert om man gjort rätt. Ibland blir stressen övermäktig. Frida förklarar i det här avsnittet varför vi blir så stressade och ger tips om hur vi kan göra för att hantera stressen bättre. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

Om Podcasten

Varför bryr sig inte fler om klimatkrisen? Hur hanterar man vänner som säger att de bryr sig men inte gör någonting? Och hur får man fler att börja agera mot klimathotet? Är klimatkrisen egentligen en psykologisk kris? I Klimatpsykologipodden fördjupar sig psykologerna Frida Hylander och Liv Svirsky i dessa och andra frågor som rör hur vi människor fungerar, reagerar och agerar i klimatkrisen. Liv Svirsky är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, författare till flera böcker om barn och KBT och driver podden "Barnpsykologerna". Läs mer om Liv på www.sthlmkbt.se. Frida Hylander driver Klimatpsykologerna, är leg. psykolog och fil. kand. humanekologi. Hon har jobbat med klimatfrågan från ett psykologiskt perspektiv sedan 2013 och ger snart ut boken "Klimatpsykologi" tillsammans med kollegorna i Klimatpsykologerna. Läs mer om Frida på www.klimatpsykologerna.se Följs oss på Facebook: Klimatpsykologerna och Instagram: Klimatpsykologerna