66. En vanlig dag på jobbet

Ulrika och Lotta fortsätter samtalsserien med Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander som gäst.

Om Podcasten

KRIM advokater är ett team av kvinnliga försvarsadvokater. KRIM advokater - vi backar upp dig!