74. En vanlig dag på jobbet

Ulrika fortsätter samtalsserien med Toni Tuunainen, en gång Sveriges mest jagade rånare som idag jobbar med avhopparverksamhet.

Om Podcasten

KRIM advokater är ett team av kvinnliga försvarsadvokater. KRIM advokater - vi backar upp dig!