90. Den skumma advokatens fula vinklar

Lotta och Ulrika kommenterar vad Sigge Eklund säger om advokatyrket i Alex & Sigges podcast. I detta avsnitt har spelats upp utdrag ur Alex & Sigges podcast, avsnitt "588. Gäckaren". Credit: Perfect Day Media

Om Podcasten

KRIM advokater är ett team av kvinnliga försvarsadvokater. KRIM advokater - vi backar upp dig!