Program 1: Vattenkraft och harr

I det första programmet möter du dels Christer Borg, ordförande för Älvräddarna och dels Harry Salmgren, svensk områdessekreterare för The Grayling Society.

Om Podcasten

Skvalradion ger fördjupad kunskap om vatten med särskilt fokus på sötvatten i Sverige.