Program 2: Hur mår Mälaren?

Lars Sonesten, forskare på SLU, berättar här om Mälaren och dess miljö. Vattenfärgning, övergödning och siklöjebeståndet är några av ämnena som behandlas. Även om utgångspunkten är Mälaren så är en hel del av det som sägs allmängiltigt för Sverige. Mer information: Lars Sonesten, forskare på Lantbruksuniversitetets institution för vatten och miljö var redaktör för rapporten ”Mälaren – Tillståndsutvecklingen 1965-2011” Rapporten togs fram på uppdrag av Mälarens Vattenvårdsförbund. Muddringen som det talas om i programmet är en del av Mälarprojektet. Lars Sonesten, forskare på SLU. The post Program 2: Hur mår Mälaren? appeared first on Skvalradion » Skvalradion. The post Program 2: Hur mår Mälaren? appeared first on Skvalradion » Skvalradion.

Om Podcasten

Skvalradion ger fördjupad kunskap om vatten med särskilt fokus på sötvatten i Sverige.