Program 3: Vildlaxarna hittade tillbaka till ån

I program 3 möter vi länsfiskekonsulent Karl Gullberg som berättar om Testeboån som nu hyser vildlax. Han berättar även vad en länsfiskekonsulent gör.

Om Podcasten

Skvalradion ger fördjupad kunskap om vatten med särskilt fokus på sötvatten i Sverige.