Trad-Podden 2a: Folkmusikfältets förhistoria – Mitt eget inträde i fältet och presentation av några centrala idéer inom folkmusikfältet

En Podcast om traditionell spelmansmusik av och med Thomas von Wachenfeldt.

Avsnitt 2a: Ett program om folkmusikfältets förhistoria, samt mitt eget inträde i detta sällsamma fält. Texten är hämtad ur min avhandling som kan laddas ned här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999873/FULLTEXT01.pdf

Musik i vinjetten: Kornvagna', gammal "Helsingepålska" efter Jon-Erik Hall.

Musik i programmet:
1. Primordial dreams (Thomas von Wachenfeldt)
2. Ut (Wachenfeldt)
3. The Interpreter (Wachenfeldt)
4. Hels Löfte (Thomas von Wachenfeldt)
5. Orsa brudmarsch efter Bleckå-Anders (Gössa-Anders Andersson)
6. Eklundapolskan nr 3 av Viksta-Lasse (grupp spelmän på spelmansstämma)
7. Det som en gång var (Thomas von Wachenfeldt)
8. Pelle rullpolska av Pelle Schenell (Svenska Nationaltruppen)
9. Polska från västra Värmland (Mats Berglund)
10. Bingsjö Brudmarsch efter Pekkos-Per (Hjort-Anders Olsson)
11. Narvamarschen arrangerad och framförd av Thomas von Wachenfeldt

Om Podcasten

En Podcast om traditionell spelmansmusik av och med Thomas von Wachenfeldt.

Musik i vinjetten: Kornvagna', gammal "Helsingepålska" efter Jon-Erik Hall.