313: Lilian Alterskjaer & Disa Mineur – Hormonernas sista pusselbit? Jordning och dina hormoner

Kan naturlig kontakt med marken vara den sista pusselbiten för våra hormoners balans?Hur kan vi påverka könshormoner, stresshormoner, sömnhormoner och insulin; med enkla och helt gratis medel? Här förklaras vad som händer i kroppen och varför jordning direkt kan minska inflammation och öka energi. Och varför jordning, hudkontakt med marken, är särskilt viktig när det gäller dina äggceller och könshormoner. Hur påverkar detta saker som sömn, PCOS, PMS, fertilitet … läs mer

Om Podcasten

En podcast om hälsa och hur kroppen fungerar. Här besvarar föreläsare och kostrådgivare Anna Sparre dina frågor om hälsa och hur kroppen fungerar. I några avsnitt bjuds experter på olika områden in. Ställ dina frågor på 4health.se