# 060 ANTROPOSOFI - rötter & framtid

Antroposofi (av grekiska anthropos, människa och sophia, vishet)  Janne Silvasti är lärare på Waldorfskolan i Järna och styrelsemedlem i svenska antroposofiska sällskapet. Han berättar om den antroposofiska verksamheten, grundaren Rudolf Steiner och vad han tror om antroposofins framtid.   

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se