Magiskt Tänkande - om den större verkligheten -

Magiskt Tänkande - om den större verkligheten -

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner

Avsnitt

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se