Magiskt Tänkande - om den större verkligheten -

En podcast av: magiskttankande
En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner

76 Avsnitt

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se