# 062 Kraftplats Hisingen: en energi-undersökning

Vi besöker Angelas kraftplats på Hisingen i Göteborg och utforskar den tillsammans med Erik Nygård. Erik är kinesiolog, en syssla som gått i arv till honom från hans pappa. Erik har också lärt sig mycket av de kloka gubbar och gummor han träffat i skogarna genom åren.  

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se