# 063 Psykedelisk renässans

Vilka effekter har psykoaktiva droger som LSD och magiska svampar på medvetandet, och varför tycks de kunna lindra depression? Vilka kopplingar finns mellan fantasylitteratur och sinnesutvidgande droger? Och är det verkligen sant att Platon tände på med psykedelia? Ett samtal med Emma Christersson, som sitter i styrelse för Sällskapet för psykedelisk vetenskap.  

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se