# 066 C.G. Jung: Synkronicitet & det omedvetna

Vi fördjupar oss i Jungs begrepp synkronicitet, och kapitlet "Mötet med det omedvetna", som finns i hans självbiografi "Minnen , drömmar, tankar".  Vår gäst heter Suzanne Gieser. Suzanne har skrivit avhandlingen: "Den innersta kärnan: djuppsykologi och kvantfysik, Wolfgang Paulis dialog med C.G. Jung". Hon är föreläsare,  fil dr, leg psykoterapeut och handledare.   

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se