# 068 Kvantfysik, kosmos & koaner

Kan man kombinera kvantfysik och andlighet? Finns det oändlig många kopior av mig och dig? I vilken utsträckning skapar vi vår egen verklighet? Hade buddhisterna redan för tusen år sedan svaren på frågorna som dagens fysiker ställer sig? Vi samtalar med Gustaf Ullman, kvantfysiker och forskare.

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se