# 071 Varning. Din guru kan vara från Venus!

Vi knyter vi an till förra avsnittet. Det finns de som menar att Paul Brunton levde med övertygelsen om att han var från planeten Venus. Om det påståendet är sant, förminskar det värdet av det andliga budskap han förmedlade för övrigt? Hur ska man förstå vittnesmål från personer om påstår att de varit inkarnerade på andra planeter. Hur ska vi förstå själen, reinkarnation och karma i denna kontext.  

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se