# 072 Kvantfysik för folket

Hur bär man sig åt om man vill omsätta kvantfysikens världsbild i sin vardag? Detta vill Hans Johansson och Kalle Lundahl ta reda på. De menar att vi lever med en föråldrad tids-och rumsuppfattning. Det är hög tid att börja se världen med helt nya ögon. 

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se