# 073 OSHO

Smarati Skog träffade Osho (som då kallade sig Bhagwan Shree Rajneesh) för första gången i ashramet i Poona i Indien 1980. Det blev inledningen till en livslång andlig relation med denne guru.  I detta samtal försöker vi tillsammans med Samrati bringa klarhet i vem Osho var och hur hans bidrag till världen ser ut. Ger Netflix-serien Wild Wild Country verkligen en rättvis bild?

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se