# 058 Bo Ahrenfelt: Manifest & medvetande

Bo Arenfelt är läkare och psykiater. Han är en av en handfull svenskar som skrivit under Manifesto for a Post-Materialist Science. Bo delar med sig av sin syn på medvetande, meditation, andlighet och vad som händer efter döden. "Det verkar finnas två slags människor, de som ser medvetandet som något större än oss själva, och de som betraktar medvetandet som begränsat till hjärnprocesserna. Vi förstår inte varandra."

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se