# 057 Kan en alkoholist vara upplyst?

Vi vänder och vrider på Alan Watts, en man som ägnade sitt liv åt att utforska den större verkligheten, framför allt med hjälp av österländsk filosofi och religion. Watts dog vid 57 års ålder, svårt alkoholiserad. Förminskar detta faktum hans budskap och den visdom han förmedlade?   Vi tar oss också an två vägledningsfrågor från lyssnare.

Om Podcasten

En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara. Hemsida: www.magiskttankande.se